Επικοινωνία

 Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα - Σύνταγμα, 10562

2103247479

2103247479

fasmacopycenter@gmail.com

Fieldset-1
Fieldset-2
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
1 αρχείο
30 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: pdf doc docx xls xlsx ppt pptx gif jpg png bmp eps tif