Επικοινωνία

 Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα - Σύνταγμα, 10562

2103247479

2103247479

fasmacopycenter@gmail.com

Fieldset-1
Fieldset-2
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
1 αρχείο
30 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: pdf doc docx xls xlsx ppt pptx gif jpg png bmp eps tif